Strao rijden en Paasgebruiken in Denekamp op Inventaris Immaterieel Erfgoed

Deze maand worden weer twee nieuwe tradities bijgeschreven in de Inventaris Immaterieel Erfgoed Nederland. Uit de provincie Zeeland wordt het ‘Strao rieen’, strand rijden, bijgeschreven en uit Overijssel de Paasgebruiken in Denekamp.

Het Strao rijden, waarvan een eerste vermeldingen stamt uit 1643, vindt in de periode februari-maart plaats in zes dorpen op het eiland Schouwen: Burgh-Haamstede, Ellemeet, Scharendijke, Serooskerke, Renesse en Noordwelle. Hoogtepunt van het Strao is het wassen van de paardenvoeten in de zee waarbij de ruiter tijdens de rit op het paard blijft zitten.

In Denekamp bestaan de Paasgebruiken uit meerdere onderdelen zoals het eier gadder'n op palmzondag, het paasstaakslepen op paaszondag en het paasvuur op zondagavond. Deze gebruiken vinden plaats onder aanvoering van Judas en Iskariot, twee jonge mannen die de eer hebben voorop te gaan in de traditie. De paasgebruiken in Denekamp vinden, blijkens een krantenartikel uit 1894, reeds sinds eind negentiende eeuw plaatst.

Bijschrijving in de Inventaris Immaterieel Erfgoed is een middel om de beoefenaars te helpen bij het levend houden van hun immaterieel erfgoed. Ze maken zelf een plan om het erfgoed met behoud van kernwaarden toekomstbestendig te maken.

Zo zullen de verschillende Strao comités, die zich recentelijk hebben verenigd, jaarlijks twee maal bij elkaar komen om de verschillende activiteiten op elkaar af te stemmen en ervaringen uit te wisselen. Daardoor kan men optimaal gebruik maken van de beschikbare middelen, paarden, muziekverenigingen en dergelijke. Daarnaast gaat men speciale jeugd-strao-comités oprichten die een eigentijdse impuls aan de traditie kunnen gaan geven.

In Denekamp is geen organiserend comité, hier is sprake van een informele gemeenschap die jaarlijks de paasgebruiken organiseert. Daarom gaat een delegatie betrokken dorpelingen enkele weken voor Pasen onderwerpen met betrekking tot vergunning verlening, milieuwetgeving en veiligheid met de gemeente bespreken. Op basis van dit overleg worden maatregelen genomen om de traditie in goede banen te leiden. Om de traditie levend te houden is er een openbaar online foto album dat consequent up-to date wordt gehouden.

De samenstelling van de Inventaris Immaterieel Erfgoed wordt gecoördineerd door het Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland. In 2012 ondertekende de Nederlandse regering het UNESCO Verdrag ter Bescherming van het Immaterieel Cultureel Erfgoed. Het samenstellen van een inventaris van immaterieel erfgoed is een van de verplichtingen die hiermee samenhangt. Voor de inventaris kunnen beoefenaars van immaterieel erfgoed zichzelf aanmelden via www.immaterieelerfgoed.nl. De Inventaris Immaterieel Erfgoed bevat ruim 132 vormen van immaterieel erfgoed, waaronder ambachten, feesten en sociale praktijken.